Skäl till att välja värmeelement.jpg

Att välja rätt värmelösning handlar om energiekonomi, effektivitet och flexibilitet. Och kanske lite om inredningsdetaljer? Här är ett antal argument till fördel för värmeelement.

Det är inte enkelt att sammanfatta vilken som är den bästa uppvärmningsmetoden för huset eller lägenheten. Vilken värmelösning finns redan, vilket skick är den i och hur stort ekonomisk lyft skulle det ge att byta ut den? Elektriska värmeelement har en rad egenskaper som är värda en närmare titt.

1. Snabb värme

Ett värmeelement av bra kvalitet reagerar snabbt på justering av termostaten. Värmeelementet ger en jämn uppvärmning av lokalen på kort tid. Jämförelsevis tar det tid att reglera värmen med vattenburen värme eftersom vattnet först ska bli varmare och sedan ska luften bli uppvärmd.

2. Exakt temperatur

En bra termostat ger en exakt temperatur och håller den stabil under hela säsongen. En äldre, ofta mekanisk, termostat blir inexakt på grund av fenomen som pendling och drivning. Det kan ge instabila temperaturer och minskad komfort.

Läs mer om detta i guiden "De bästa värmelösningarna för din bostad".

3. Värmestyrning

Du behöver sällan lika hög temperatur dygnet runt i alla rum. Med central hantering av värmestyrningen kan du reglera uppvärmningen av olika rum beroende på användning. Till exempel kan du sänka temperaturen i köket och vardagsrummet på dagtid, då familjen jobbar och går i skolan. En bra lösning kan också styras via smarttelefonen så att du har bra kontroll på energiekonomin.

4. Låg investering

Nya element av bra kvalitet är inte den tyngsta investeringen. Det är ofta det rimligaste alternativet bland värmelösningar, både omedelbart vid anskaffning och på längre sikt. Förväntad hållbarhet på ett modernt värmeelement är 15–20 år.

5. Rimlig drift och rimligt underhåll

I princip innebär drift och underhåll av värmeelement inga extrakostnader. Du kan behöva byta en termostat, men i praktiken handlar det om att byta ut ett element efter 10–20 års användning. Då beror det ofta på att du vill uppgradera till en nyare generation med bättre egenskaper och helt säkert med en ny design.

6. Kombineras med andra

Värmeelement kan enkelt kombineras med andra värmekällor för optimal komfort och styrning. Om du har en bostad med befintliga system, exempelvis vattenburen eller elektrisk golvvärme, passar värmeelement perfekt som komplement.

7. Flexibel placering

Värmeelement är inte ett hinder för byggnadsmässiga ändringar och andra orsaker till ändrat värme- eller zonstyrningsbehov. Dessutom kan du flytta på den själv, utan behov av kostsam experthjälp. Jämförelsevis kan det vara dyrt att lägga om ett vattenburet system.

Flexibel placering innebär också att elementet tar sig an kallras från fönster genom att det monteras just där.

8. Riskspridning

Du förlorar inte värmekällan om ett element sviktar. Ett större rum bör ha flera mindre element för att ge jämn temperatur, och då tar de övriga hand om värmebehovet tills ett nytt element är på plats. I ett mindre rum med ett enda element kan du öppna dörren och släppa in värme från ett anslutande rum. Om värmepumpen går sönder tar det tid att ersätta den.

Hitta den bästa värmelösningen för din bostad