Behöver jag elradiatorer när jag har vattenburen värme.jpgVattenburen värme är i utgångspunkt en effektiv och ekonomisk värmelösning, när den väl är installerad. Om du ändå får problem med önskad temperatur i olika rum kan det vara jobbigt att göra någonting åt det. Då är elvärme en bra lösning.

Situationen kan uppstå antingen om du tar över en bostad med en redan installerad värmelösning eller om du själv planerar en ny anläggning för vattenburen värme:

Komforten i enskilda rum blir inte som familjen önskar. Ett sovrum kan upplevas som för varmt eller vardagsrummet för kallt.

Den omedelbara lösningen som många ser för sig är att lägga om värmeslingorna, vilket är ett omfattande arbete. Att installalera vatten till en ny radiator eller etablera golvvärme kräver tid, pengar och arbetsinsats.

Då är det en enklare lösning att sätta upp en eller flera elradiatorer där det finns behov av extra värme. I ett varmt sovrum kan man koppla ifrån vattentillförseln och ta bort radiatorn till fördel för en elradiator under fönstret.

Du hittar fler tips om att välja rätt värmelösning i denna guide.

Klen värme

Låt oss se på olika slags situationer.

Om du flyttar in i en ny lägenhet med fjärrvärme och vattenburna radiatorer som inte ger dig tillräckligt med värme, kan du komplettera med elradiatorer. Det är enkelt gjort. I värsta fall saknas det elanslutning så att du måste anlita en elektriker.

Om du tar över en bostad med felplanerad värmeanläggning, kan elvärme vara en lösning. Dessutom kan du ju själv haft otur med planeringen:

Värmeslingorna ger inte tillräckligt med värme, antingen för att anläggningen är underdimensionerad eller för att golven i ett äldre hus är dåligt isolerade och läcker värme nedåt.

Zonstyrning

Fel värmezoner är en annan problemställning. En bra värmelösning blir energiekonomisk och effektiv först när den kan styras. Det innebär att exempelvis vardagsrum och andra sällskapsrum ställs in på en temperatur, medan sovrummen får en annan, något lägre temperatur. På nätter och på dagtid, när ingen är hemma, kan temperaturen regleras ner ett par snäpp. Då slösas varken energi eller pengar på att värma upp utrymmen som inte används.

Vid fel indelning i sådana zoner kan du uppleva för kallt vardagsrum eller för varmt sovrum. Om det inte finns någon zonindelning kan det bli särskilt problematiskt: Om termostaten ställs in efter önskad komfort i vardagsrummet blir det ofta för varmt i sovrummet. Ställs den in på behaglig nivå i sovrummet blir det kallt i vardagsrummet.

Långsam värme

Du kan ju sänka temperaturen innan läggdags, men det tar tid att få ner värmen. Orsaken är att vattenburen värme är en så kallad trög lösning eftersom det tar tid för vattnet att svalna.

Då är det enklare att låta sovrummen "bestämma" och komplettera med elradiatorer i vardagsrummet.

De totala eldningsutgifterna ökar inte med denna metod, samtidigt som du får önskad komfort.

Reell värmestyrning

Här är en idé som ge dig extra komfort: Elradiatorer levererar det som yrkesfolk kallar direktverkande elvärme, vilket är en snabb värmelösning. Här är värmestyrningen mer reell och fungerar genom att termostaterna på varje elradiator samspelar om att reglera temperaturen. Du kan programmera in flera zoner i bostaden med hjälp av en central styrenhet. Här kan du utöka, minska och lägga till nya zoner precis som du vill.

Om den vattenburna anläggningen ger den nödvändiga grundvärmen hemma kan du använda elradiatorer för att reglera komforttemperaturen.

Till syvende och sist handlar det om att få snabb och effektiv tilläggsvärme där den vattenburna lösningen inte räcker till. Det bör inte vara nödvändigt att bryta upp golv och väggar för att förbättra anläggningen. Du löser det på ett bra sätt med moderna elradiatorer av god kvalitet.

Hitta den bästa värmelösningen för din bostad