Bli av med fukt i ett rum.jpg

Fuktproblem i ett rum beror på stillastående luft, ofta på grund av brist på ventilation. Få fart på luften så är mycket löst.

Så fort du blir av med fukt i ett rum förhindrar du att det uppstår mögel och svamp. Receptet är en kontinuerlig luftväxling. Då avlägsnar du grogrunden för tillväxt som skadar inomhusklimatet och plågar luftvägarna. Metoden är ventilation.

Men tänk på att en ventilationslösning inte avlägsnar fukt i en källare om exempelvis taket läcker eller fukt tränger in genom en källarvägg. När rum är täta kan det uppstå fukt på grund av stillastående luft och brist på luftväxling i rummet. Här förebygger ventilationen fukt eftersom den skapar rörelse och byter ut luften.

Här kan du se vad som krävs för att få till ett bra inomhusklimat i din bostad.

Kylig luft

Utmaningen är ofta att få tillfredsställande ventilation på plats. En snabb lösning är en så kallad mekanisk ventilation i form av en ventilationslucka på väggen. Nackdelen med en sådan är att den släpper in kylig luft. Under de kalla årstiderna kan det vara särskilt obehagligt med kallras i nacken på de som sitter på soffan. Dessutom riskerar du ökade uppvärmningskostnader när kall luft fritt kan strömma in. 

Varningssignalerna

Innan vi går in på mer avancerade lösningar kan vi ta en titt på vad som kännetecknar problemet: Hur tar vi reda på om det är för fuktig luft i det aktuella rummet?

  • Svart beläggning i botten av fönstret
  • Missfärgningar i innertaket, framför allt i hörn
  • Missfärgningar kan även dölja sig bakom skåp och byråer
  • Allt detta är tecken på svamp- och mögeltillväxt
  • Imma på fönsterglaset
  • En ventilationskanal som har täppts igen är ett tecken på att luften inte strömmar tillräckligt fritt

Om du är osäker bör du mäta fuktigheten i rummet. Du kan anlita specialister för att genomföra en kontroll, eller skaffa dig en hygrometer och undersöka själv.

Missfärgningar, svamp och mögel ska naturligtvis avlägsnas med en grundlig rengöring med klor. Receptet för detta får du hos en fackhandel. Men det räcker inte, du måste också ta tag i orsaken till problemet: Bristande ventilation.

Balanserad ventilation

Nyare bostäder är vanligtvis utrustade med ett centralt system för balanserad ventilation, ofta med värmeåtervinning. Men det är inte alla bostäder som lämpar sig för en sådan lösning. Lösningen kräver ett centralt placerat aggregat på vind eller i ett tekniskt rum och måste ha kanaler i tak och väggar fram till varje rum.

Nu har det kommit alternativa lösningar som kan monteras i enskilda rum, där det finns behov av att förbättra ventilationen. Det blir som en stor och avancerad väggventil där uteluften sugs in i rummet och cirkulerar, innan den blåses ut genom samma apparat. Då får vi balanserad ventilation.

Värmeåtervinning

Dessa lösningar för enskilda rum har också värmeåtervinning. På väg ut passerar den uppvärmda inneluften genom en värmeväxlare, som värmer upp den kalla uteluften på väg in. Därmed slipper du onödig uppvärmning. Monteringsbehovet är ofta en genomföring i yttervägg på drygt 300 x 300 mm. Dessutom måste enheten ha ström.

Några tider på året kan cirkulationen orsaka torr luft. En del plågas av detta, i synnerhet på vintern. Då finns det versioner med fuktåtervinning.

Dålig ventilation är orsaken till många dåliga inomhusklimat, men det finns lösningar som bidrar till en långt bättre vardag hemma. Och det kan du alltså få till själv, om bostaden inte är lämpad för att utrustas med ett traditionellt, centralt ventilationssystem.

Hur bra är klimatet i din bostad?