Kontrollera om det finns radon i hemmet.jpg

Radon i huset är skräcken hos många husägare. Det säkraste är att få det kontrollerat och sedan vidta nödvändiga åtgärder. Här kan det vara viktigt att ha ett välbalanserat ventilationssystem.

Radongas som läcker från marken under huset kan strömma in i huset och orsaka hälsoskador. Därför uppmuntrar myndigheterna husägare att kontrollera status på sin egen fastighet, medan en hyresvärd är skyldig att mäta koncentrationen av radon i sina fastigheter.

Som regel kommer nya bostäder i utsatta områden att ha bra radonhinder i marken. Äldre byggnader kan å andra sidan bli mer utsatta - speciellt om huset inte har krypgrund utan är byggd med platta på mark. Om det inte finns någon dokumentation för tidigare mätningar är det klokt att göra en mätning.

Lätt att mäta

Det är en ganska enkel affär. Kontakta ett företag eller kommunens miljökontor som levererar mätutrustning. Statens Strålsäkerhetsmyndighet rekommenderar att du kontrollerar priser hos flera leverantörer. Mätningen bör inte kosta mer än 400 - 600 kronor.

Den vanligaste mätmetoden är spårfilm. En radonmätning bör pågå i två månader mellan den 1 oktober och den 30 april.

Här är en checklista från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Om du själv ska beställa en radonmätning kan du göra på följande sätt:

  1. Du beställer radonmätarna (mätdosor) via kommunens miljökontor eller direkt från ett ackrediterat mätlaboratorium.
  2. Dosorna levereras med posten och du placerar ut dem enligt anvisningarna i minst två rum. I enrumslägenhet placeras två dosor i samma rum.
  3. När mättiden är slut skickar du tillbaka radonmätarna till mätfirman, tillsammans med ett protokoll som du fyllt i.
  4. Efter några veckor får du mätresultaten.

 

Rekommenderade åtgärder

Om koncentrationen av radongas är högre än 200 Bq/m3 måste du göra något åt det. Här kan du läsa om mätenheten. Rekommenderade åtgärder är tryckreducering eller ventilation av marken. Det är också effektivt att göra en tätning mot marken. Läs mer på Boverket.

Det är även viktigt att konsultera ett proffs för att kunna ge dig de rätta rekommendationerna för ditt hem.

Balanserad ventilation

Du kanske vill vidta åtgärder i samband du gör andra förbättringar i huset. Att installera ett balanserat ventilationssystem är inte en åtgärd mot radon i sig, men en bra kvalitetsanläggning kommer att bidra positivt.

När det gäller radon är det viktigt med balanserad ventilation. Om det är undertryck i rummet kan radonen dras upp tillsammans med luften genom golvet. Ett balanserat ventilationssystem motverkar detta.

Här har vi utvecklat enkelrumslösningar för balanserad ventilation. Dessa är enklare att montera, eftersom de bara kräver ett hål genom ytterväggen och en strömförsörjning. De är också utrustade med värmeåtervinning. En sådan åtgärd ger bara den nödvändiga balansen av ventilation, så att nödvändiga åtgärder mot radongas kommer att få den effekt som de borde.

Det finns också exempel på att balanserad ventilation för enskilda rum i sig har bidragit till minskade radongaser.

Oavsett hur du tar till dig detta, vill jag upprepa:
Var noga med att mäta förekomsten av radon och planera för eventuella åtgärder, ventilation är dock en väldigt viktig åtgärd som du dessutom kommer ha nytta av för ditt inomhusklimat.

Hur bra är klimatet i din bostad?