Hur-svart-ar-varmestyrning-av-elvarme-i-bostaden.jpg

Värmestyrning är inte svårt. Till och med barnen klarar av de grundläggande inställningarna.

Om du har elvärme i bostaden sedan tidigare är det relativt enkelt att reglera värmen. Anledningen är att elektriska värmelösningar reagerar snabbt på de inställningar du gör.

Ska du installera en ny värmeanläggning bör du välja produkter som du kan styra. Vill du ha kontroll över flera rum bör du satsa på ett centralt styrsystem framför en enkel lösning med tidsstyrning.

Smart att lesa: Välj rätt värmelösningar

Centralt styrsystem

I butiken kan du enkelt hitta produkter med nattsänkningsfunktion. Detta är värmeelement med enkel timerfunktion som kan täcka ditt behov, om du har få värmeelement och en bostad med få rum. Det kan finnas behov för att reducera temperaturen på andra tider av dygnet, och då ger ett centralt styrsystem möjligheten att lägga in perioder med låg och normal temperatur när du behöver det.

Om du till exempel arbetar hemma en dag i veckan kan arbetsrummet vara uppvärmt medan temperaturen sänks i andra rum, som inte används på dagtid. Du kan också ställa in om barnen kommer hem tidigare från skolan en dag i veckan.

Värmestyrning

Vill du satsa på ett anpassningsbart system som justerar värmen mot bakgrund av almanacka, väderstation och ljus- och rörelsesensorer? Då pratar vi om en smarta hem-lösning. Om du primärt vill styra komfort och energiförbrukning på uppvärmning kan du begränsa dig till värmestyrning. Det är enklare och billigare, och kan senare ingå i en smarta hem-lösning.

Då är frågan hur svårt det är att installera och använda värmestyrningen. En lösning som reglerar värmen på ett smart sätt måste ju vara förståelig för alla som bor där.

I utgångspunkt är systemet automatiskt. När du väl har ställt in det ska du inte behöva göra något aktivt. Och så länge du har en relativt fast dygns- eller veckorytm kommer systemet att fungera utan några som helst åtgärder.

Det kanske finns en i familjen som är lite mer intresserad av den här typen av teknik. Med andra ord du som läser den här delen av Värmebloggen. Kanske är det också du som är mest intresserad av att spara ström och är motiverad att göra anpassningar i systemet.

Skräddarsytt

Det finns alltså möjligheter att fördjupa sig i det centrala styrsystemet och mobilapplikationen. Men det är inte komplicerat att göra de enkla sakerna, som att åsidosätta inställningarna om du sitter uppe länge en kväll. Eller om barnen kommer hem tidigare; då kan de ordna det själva, så länge de har fått information om hur.

Under ett långt liv kan en bostad med flera ägare få olika typer av värmelösning i golv och på väggar. Det ska inte hindra dig från att installera värmestyrning. Flera typer av värmeelement, värmepumpar och värmekablar kan styras tillsammans.

Vi ska dock inte sticka under stol med att det enklaste och mest effektiva är ett system som är skräddarsytt från grunden.

Läs mer på vår temasida.

Lycka till med den fortsatta planeringen!

Hitta den bästa värmelösningen för din bostad

Denna artikel publicerades första gången 5.9.2017, men har sedan uppdaterats och reviderats.