Bygga om till ett passivhus.jpg

Balanserad ventilation med värmeåtervinning är en nyckelkomponent i ett Passivhus. Vad du behöver mer för åtgärder beror på hur din fastighet ser ut idag.

Det balanserade ventilationssystemet ligger något på sidan av grundkomponenterna i ett passivhus. Detta är ett aktivt verktyg för inomhusklimat och lägre uppvärmningskostnader, medan de övriga åtgärderna är passiva komponenter: Tjocklek på isolering, fönsterkvalitet och åtgärder mot värmeläckage.

Information om de särskilda kraven kan du hitta, bland annat på Sveriges Centrum för Nollhus eller Passivhuscentrum.

Ladda ner: Hur bra är klimatet i ditt hem?

Värme

Låt oss börja med 70-talets hem. Det uppfattades som modernt då, inte minst för att det byggdes med ett relativt medvetet förhållande till värmeförluster. Det vill säga, du har ett hem som är relativt välisolerat och utrustat med en vindspärr.

I början bidrog dubbelt isolerande glas i fönstren positivt, men det finns en annan utmaning med de stora fönstren som var populära i några årtionden. Här är värmeförlusten större än för en vägg med fler normala fönster.

Om du vill uppgradera en sådan bostad till passivhusstandard, bör du söka hjälp av en professionell konsult. Bland annat måste du få huset trycktestat för att bestämma hur stora läckor det är, för att uttrycka det enkelt.

Ett passivhus förlorar minimalt med värme och en specialist kommer att kunna granska och peka på vilka åtgärder du måste vidta för att uppfylla kraven.

Isolering

En av de saker du behöver vara beredd på är att öka isoleringens tjocklek i både golv, väggar och tak. Ovan innertaket har du förmodligen 15-20 cm isolering nu. Här måste du öka till minst 30 cm. I väggarna hittar du inte mer än 10-15 cm isolering, medan den måste ökas till minst 25 cm för att möta passivhusbehovet. Alla fönster måste bytas ut.

Vi pratar om en omfattande renovering som innebär större förändringar och en märkbar investering.

Läs också: Balanserad ventilation vid inredning av källare

Balanserad ventilation

En sådan uppgradering som ovan ger ett hem som i praktiken är helt tätt. Då finns det behov av balanserad ventilation med värmeåtervinning som kommer att förvärma tilluften, annars blir inneklimatet ganska dåligt.

I några av de första passivhusen klagade de boende på väldigt heta sommrar och synnerligen kalla vintrar. Det är med andra ord viktigt för ett passivhus att ha ett ventilationssystem som är korrekt dimensionerat.

Uppvärmningsbehov

Här är du inte beroende av att bygga en sammanhängande rörsystem av kanaler kopplade till en central anläggning. Det är effektivt att använda en enkelrumslösning som är monterad genom ytterväggen.

Det fina med denna typ av balanserad ventilation med värmeåtervinning är att de är godkända för passivhus. "Hemligheten" ligger i värmeåtervinningen: Både uteluften och den redan uppvärmda inomhusluften passerar genom en så kallad motströmsvärmeväxlare. Här värms utomhusluften av inomhusluften, så att tillluftens temperatur är varmare än den kalla utomhusluften. Upp till 83 procent av värmen återvinns, och det lever upp till kraven i passivhuscertifikatet.

När kall uteluft inte tränger in reduceras värmebehovet i huset. Kravet är att tilluftstemperaturen ska vara minst +16,5 grader när den är -15 grader ute.

På heta dagar kan en passivhus innetemperatur vara en utmaning. Då finns en lösning med en förbikoppling till värmeåtervinningen för att ta fräsch uteluft utan att det värms upp i återvinningen.

Balanserad ventilation med värmeåtervinning för enkeltrum.jpg

Ökade kostnader

Om du planerar att installera en enkelrumslösning själv, behöver du veta hur man förseglar ytterväggen i enlighet med kraven för passivhus. Ett bristfälligt jobb här kan leda till försämrad isolering och ökade uppvärmningskostnader.

För dem som redan bor i ett passivhus och inte är nöjda med det balanserade ventilationssystemet där, kommer en enkelrumslösning att uppfylla kraven. När den installeras korrekt, försämrar den inte de centrala energivärdena i byggnaden.

Hur bra är klimatet i din bostad?