Den rätta leverantören av uppvärmningDet kan vara svårt att hitta den bästa leverantören av värmelösningar till bostad eller fritidshus. Här är kriterierna du bör gå efter.

Det finns ett stort urval av elradiatorer och elektrisk golvvärme. Både återförsäljare och elinstallatörer har mycket att bjuda på och det är i utgångspunkt inte enkelt att veta vad som faktiskt kommer att infria dina förväntningar.

Modernt, elektriskt och balanserat

Ta ett steg tillbaka, se på vem som står bakom produkterna och hitta en leverantör som kan erbjuda allt du behöver. Med andra ord: Hitta en leverantör för hela paketet.

Riskabelt att lägga alla sina ägg i samma korg, säger du? Inte i det här fallet. Här handlar det om att värmelösningarna ska fungera ihop för att ge bästa möjliga komfort och energieffektivitet.

Leverantören ska kunna erbjuda:

  • moderna elradiatorer med elektriska termostater av bra kvalitet.
  • elektrisk golvvärme som kan samspela med elradiatorer.
  • ett enkelt sätt att styra värmen.

Gratis köpguide för anskaffning av kompletta värmelösningar för bostad och fritidshus

Smart värmestyrning

Elradiatorer och golvvärme måste kunna kommunicera med en central för smart värmestyrning. På så sätt kan du ställa in en komfortabel temperatur under de tider av dygnet då familjen använder bostaden, medan värmen reduceras på dagtid och nattetid eller om bostaden står tom en helg.

Dessutom ska du kunna kontrollera värmestyrningen via din smarttelefon.

Lägg sedan till balanserad ventilation med värmeåtervinning. Det minskar uppvärmningsbehovet och höjer nivån på inomhusklimatet väsentligt. Här finns det lösningar för separata rum som minimerar ingrepp i väggar vid montering.

Se också vår temasida om elradiatorer, golvvärme och övergripande värmelösningar.

Erfarenhet, kvalitet och garanti

Med detta som grund kan du prata med ett flertal elinstallatörer. De har både kompetens inom värmelösningar och kunskap om leverantörerna – och uppskattar att du är medveten om dina preferenser inom övergripande värmelösningar.

Om elföretaget har sin favoritleverantör rekommenderar jag att du kontrollerar ett par saker: Är detta en etablerad leverantör med lång erfarenhet och kvalitetslösningar som är bra på tekniskt stöd och garantiåtaganden? Det har mycket att säga för värmelösningens funktion och användarvänlighet samt för att driftkostnaderna ska bli acceptabla.

Den andra ytterligheten är att köpa lågprisradiatorer från en utländsk webbutik, där du ofta själv måste bedöma kvalitet samt ansvara för montering och eventuell tillgång till reservdelar.

Trygghet och kompetens

Med en etablerad aktör säkras du stöd efter anskaffning genom elinstallatören. Skulle det uppstå problem finns det kompetens som kan ge vägledning och säkerställa att värmelösning och ventilation fungerar optimalt.

Vi har tagit fram den här guiden som en hjälp på vägen mot ett bra inköp:

Gratis köpguide för anskaffning av kompletta värmelösningar för bostad och fritidshus