Situationer där värmepump uppenbarligen är fel val.jpg

En luft-luftvärmepump ger effektiv värme, men passar inte överallt. Även om många lovprisar både tekniken och effekten hos en värmepump fungerar den inte lika väl i alla bostäder. Här följer några tips för att undvika en kostsam felinvestering.

Luft-luftvärmepumpar har blivit en otroligt populär värmelösning. I synnerhet ägare av äldre hus med lägre isoleringsgrad än moderna bostäder har stor nytta av varm luft för uppvärmning. Kärnfunktionen är att pumpen utnyttjar värmen i uteluften och sprider den inomhus. 

Ladda ned:

Hitta den bästa värmelösningen til din bostad

Inte för alla

Värmepumpen är ekonomiskt fördelaktig eftersom den ger långt mer effekt än den behöver för att fungera. Nackdelen är att en värmepump inte är en lämplig värmelösning för alla av typer bostäder.

1. Om du inte har öppen planlösning

Med åtskilda sällskapsrum och stängda dörrar fördelas värmen inte optimalt. Detsamma gäller för hus med flera flyglar, där du kan uppleva att några rum inte värms upp över huvud taget.

2. Lågt uppvärmningsbehov

Nya bostäder uppförs i enlighet med isoleringskraven i plan- och bygglagen. Även renoverade hus kan ha rustats upp enligt denna standard. Då är värmebehovet mycket lägre än i bostäder med enklare byggstandard, och en värmepump kan visa sig vara en överinvestering – det blir helt enkelt för varmt.

3. Bostad med flera våningar

Här kan du uppleva dålig värmespridning mellan våningarna. Varm luft stiger och värmepumpen på bottenvåningen har därför minskad effekt i källaren och suterrängvåningen. Alternativet kan vara två värmepumpar för att täcka alla arealer som ska värmas upp.

4. Zonstyrning för energibesparing och komfort

Bostaden kan få bättre komfort om värmelösningen ombesörjer olika temperaturer i olika rum. Ett sovrum bör vara några få grader kallare än vardagsrummet. Du kan spara el genom att minska värmen i vardagsrummet och köket på natten. Värmepumpen är inte lämpad för en sådan detaljerad reglering. Då är det värmeelement som gäller.

Läs också: Hur svårt är värmestyrning av elvärme i bostaden?

5. Bullernivå

Om du har nära till grannarna kan utedelen på en värmepump störa de som sitter i trädgården på andra sidan av häcken. I synnerhet om du slarvar med underhållet; då kan slitna lager och löst kabinett skapa oväsen. Är du "allergisk" mot onödiga ljud inomhus bör du inte heller välja värmepump.

6. Smart design

Om du gillar matchande inredningsdetaljer så får du leta länge efter en värmepump som passar in. Värmepumpar har en tendens att störa inredningsstilen. Även utvändigt kan det bli en utmaning för dig som lägger vikt på detaljer. Pumpens utedel är inte den vackraste prydnaden för husväggen.

7. Sträng kyla

När du bor utsatt för de lägsta temperaturerna måste du räkna med att komplettera värmepumpen med några element eller vedkubbar. Värmepumpar har blivit bättre, men de är fortfarande beroende av tilläggsvärme under de kallaste perioderna.

Planering

Nu ska du inte utan vidare ge upp eventuella planer om att satsa på en sådan investering i din bostad. Använd i stället dessa punkter i planeringen för att säkerställa att ditt hem får en värmelösning som ger dig önskad komfort, ekonomi och kontroll.

Hitta den bästa värmelösningen för din bostad