Vad innebär elradiatorer för ett gott inomhusklimat.jpg

Komfort och trivsel i hemmet handlar om både hälsa och trivsel. Det finns en del skepsis gentemot vanliga elektriska radiatorer. Finns det anledning till detta?

Med elektriska radiatorer tänker jag på elradiatorer, värmefläkt eller oljefyllt radiator, antingen fristående eller fastmonterade. För att kunna avgöra om de klarar av att ge ett gott inomhusklimat i form av jämn temperatur och god luftkvalitet måste vi titta på deras egenskaper och kvaliteter.

Gå in på djupet med denna checklista: Hitta den bästa värmelösningen för din bostad

Stabil värme

Vi kan ju börja med temperaturen.

Termostatstyrda elradiatorer ska hålla temperaturen stabil på önskad nivå. Då måste krav ställas på radiatorns förmåga att snabbt reagera på omgivningen. Det innebär att det snabbt måste kunna reglera temperaturen upp och ner.

Här råder stora skillnader mellan egenskaperna. Några är snabba medan andra är tröga. Några är stabila medan andra svänger mer än vad vi skulle föredra.

En elradiator på stativ, hjul eller monterat på en vägg är snabbt.

En värmefläkt är också snabb. Anledningen är att dessa värmer upp luften direkt.

En oljefylld radiator är trög eftersom det elektriska elementet först måste värma upp oljan som i sin tur värmer upp luften.

Outsidern

Nackdelen med en värmefläkt är att termostaten är så pass inexakt att du kan uppleva en del svängningar i temperaturen. Det beror lite på vilken kvalitet du väljer, men en värmefläkt är oavsett ett tillägg och inte en del av en värmelösning med styrning.

Den är till hjälp som ett komplement, t.ex. när du kommer till stugan och behöver snabb uppvärmning.

Tänk på att den drar mycket ström och kan ge högre elräkning. En värmefläkt ska med hänsyn till brandsäkerheten inte heller stå på utan tillsyn.

Läs också: Vad ska jag välja?

Allergi

Emellanåt plockar jag upp argument mot elektriska radiatorer bland allergiker. De är skeptiska till bränd lukt och spridning av damm i rummet. I utgångspunkt kommer luften att röra sig så snabbt genom ett konvektorelement att det inte sker någon förbränning av damm.

Det som kan upplevas som lukten av bränt damm är när du sätter på en elradiator som varit avstängt under en längre tid och därmed stått och samlat damm. Orsaken till lukten är att dammet värms upp och troligtvis förbränns till viss grad, men detta gäller endast i uppstartsfasen.

Och: Det är ingen brandfara förknippat med detta fenomen.

Bränd lukt

Här finns en skillnad mellan äldre och moderna elradiatorer:

Äldre elradiatorer har ofta mycket högre temperatur på värmeelementet i kombination med en dålig dragkanal, vilket leder till att luftgenomströmningen blir sämre. I dessa fall blir graden av förbränning av damm större.

Tips: Om det luktar starkt av bränt damm från radiatorn och detta inte avtar under användning är det ett tecken på att elementet bör bytas ut.

Moderna elradiatorer har en helt annan teknologi i själva värmeelementet. Hos leverantörer av andra värmelösningar kan du möjligtvis få höra om dammförbränning i elradiatorer, men det är nästan en myt när det gäller moderna konvektorradiatorer.

Lösningen

Vi måste vara realister: Förvänta dig att en elradiator sätter damm i rörelse. Detta gäller alla typer av värmelösningar. Värmepumpar, konvektorradiatorer, värmeåtervinningsanläggningar och andra lösningar som sätter luft i rörelse kommer att transportera runt damm i rummet och bidra till besvär för de som är extremt överkänsliga.

Om det bor personer med stora allergiproblem hemma hos dig finns lösningar med slutna radiatorer. De har ingen luftgenomströmning och är godkända av Astma- och allergiförbundet.

Kvalitet

Mitt huvudbudskap är att radiatorer ger snabb anpassning och stabil temperatur. Tröga värmelösningar klarar inte att i samma grad bidra till ett gott inomhusklimat.

Och satsa på en elradiator av kvalitet. En billig radiator har en dålig termostat som reagerar på radiatorns egen värme utöver värmen i rummet. Detta leder till behov av mycket justering för att försöka få en jämn temperatur. En kvalitetsradiator ger dig den stabilitet du eftersträvar.

Läs mer om egenskaperna hos bra värmelösningar här:

Hitta den bästa värmelösningen för din bostad