värmelösningar dyrast respektive billigast på lång sikt.jpg

Det är inte bara elräkningen som bör avgöra vilken slags uppvärmning du väljer. Tänk även på totalkostnaden för anskaffning, användning och underhåll.

I praktiskt taget varje lägenhet och hus som jag har bott i har det funnits en värmelösning sedan tidigare, och jag slog mig till ro, eller nöjde mig, med den. När jag skulle göra en totalrenovering av mitt nuvarande hus, gav det mig ett utmärkt tillfälle att värdera de olika alternativen.

Här är något av det som mina efterforskningar resulterade i. 

Ladda ner: De bästa värmelösningarna

Värmepump

Den här lösningen har varit populär i många år, i synnerhet vid renovering av äldre hus. Både luft-vatten- och luft-luftvärmepumpar ger mer värme ut än effekten som går in. Det är en frestande lösning med hänsyn till elförbrukningen. Dessutom ger värmepumpar bra värme över stora ytor.

Nackdelen är startkostnaden. En värmepump kan vara en tung investering för ett hushåll, och systemet måste underhållas av experter. Om du inte servar värmepumpen kan du uppleva en minskad effektivitet. Däremot fungerar den bra när du tar väl hand om den. En värmepump håller dock inte för evigt och du måste köpa en ny efter några år.

Luft-luftvärmepumpar i den högre prisklassen har fått en väsentligt bättre kvalitet de senaste åren. Det innebär att du måste lägga ut mer pengar för en bra produkt, men i gengäld håller den längre.

Sammanfattningsvis kostar en värmepump så pass mycket att den minskade elräkningen inte betalar för investerings- och underhållskostnaderna.

Vattenburen värme

Här har du en lösning som ger behaglig värme. Användare är särskilt nöjda med komforten som vattenburen golvvärme ger. Investeringskostnaden är hög jämfört med andra värmelösningar och du kan inte göra några stora ändringar när infrastrukturen är på plats. Rent praktiskt är det fullt möjligt att flytta på vattenrör eller utöka anläggningen, men det är inte gratis.

Fördelen är flexibilitet i fråga om energikälla. Vattnet kan värmas med en värmepanna med el eller pellets som värmekälla, med värmepump eller med vatten från en fjärrvärmeanläggning. En särskilt effektiv energikälla är bergvärme.

Nackdelen är att du behöver professionell hjälp att driftsätta och underhålla produkten, vilket ökar totalkostnaderna för denna värmelösning.

Elektrisk golvvärme

Även denna lösning ger hög komfort om bostaden är tillräckligt väl isolerad. Om inte, kan värmeförlusten ner till grannen eller källaren bli stor – och det bidrar inte till en lägre elräkning.

Kostnaderna varierar med vilken typ av värmekabel du väljer, men det kräver en investering. Dessutom bör du vara förberedd på en solid kostnad om du ska lägga om eller utöka lösningen, i synnerhet om det är kablar som har gjutits in i betong.

Skador i nedgjutna kablar måste åtgärdas av experter och blir därför kostsamma. I några fall täcks dessa kostnader av försäkringen.

Elektrisk golvvärme har en viss tröghet på grund av ytan som ska värmas upp, vilket gör en lösning för värmestyrning mindre effektiv. Ju längre ner i golvet kablarna ligger, desto större värmeförlust och högre energibehov. En kall yta, exempelvis kaklade golv, kräver mer energi än ett trägolv.

Ska du lägga om zonerna för värmestyrning kan det medföra extra kostnader. Tänk dig att du ska sätta upp en ny vägg och den korsar värmekablar i golvet. Kablarna skadas inte, men de två rummen får samma temperatur om zonerna inte läggs om. Då måste du anlita en elektriker.

Se också vår temasida om övergripande värmelösningar för bostad och fritidshus.

Styrbara elradiatorer

Elradiatorer innebär en lägre investering än alternativen ovan. Moderna element har låga driftkostnader. Framför allt i en nyare bostad med solid isolering och minimalt med läckage, där uppvärmningsbehovet är litet och därmed elförbrukningen låg.

Värmestyrning ger bra kontroll över energiförbrukningen. I en normalt isolerad bostad är elradiatorerna "snabba". Det går alltså snabbt att reglera temperaturen, vilket minskar elförbrukningen. Med andra ord har det en direkt inverkan på elräkningen.

Nu har du ett knippe argument för de olika värmelösningarna. Gör gärna dina egna efterforskningar. Det viktigaste är att du tänker över saken och värderar vad som ger mest och bäst värme i förhållande till investeringen.

Hitta den bästa värmelösningen för din bostad

Denna artikel publicerades första gången 20.9.2017, men har sedan uppdaterats och reviderats.