Vattenburen-golvvärme.jpg

Rutinmässigt väljer många att projektera för vattenburen golvvärme när det gäller nya flerbostadshus. Man måste kunna fråga sig om det automatiskt är den optimala lösningen för varje enskilt projekt.

I utgångspunkt måste vi självklart se på förutsättningarna i det aktuella bostadsprojektet. Om det finns krav på fjärrvärme i området, och infrastrukturen finns på plats, är du ju lite låst.

Om det däremot inte finns något sådant krav, kan det vara smart att använda elektrisk uppvärmning. Inte minst för att det ger de boende möjlighet att använda modern värmestyrning i sina bostäder.

Hämta vår guide: Kan elvärme åter rekommenderas i större kommersiella fastigheter?

Krav på isolering

Varför ska vi gräva i denna problemställning? Här följer flera rationella orsaker.

Kraven på isolering och täthet minskar behovet av uppvärmning, samtidigt som bostäderna utrustas med balanserad ventilation med värmeåtervinning. Det gör vattenburen värme till en överdriven investering i nya bostäder.

Det räcker gott och väl med elektriska elradiatorer. Dessa är rimliga att köpa, medan de boende och entreprenörer aldrig kommer att tjäna in på infrastruktur och utrustning för vattenburen värme.

Snabb värmestyrning

Entreprenörer måste vara beredda på att bostadsköpare kräver en lösning för smart värmestyrning av bostaden. Här kan du ligga steget före och informera entreprenören om att du projekterar för elradiatorer i bostäderna. Det finns bra lösningar för värmestyrning som också kan styras via en smarttelefon.

Till skillnad mot vattenburen värme är elvärme snabb, vilket innebär att elradiatorer eller elektrisk golvvärme reagerar snabbt på ändrade inställningar.

Då är det möjligt att styra elförbrukningen genom att minska uppvärmningen på nätterna och på dagtid, då de boende är på jobbet och i skolan.

Mer om värmestyrning: 

Så projekterar du värmestyrning för en effektiv arbetsdag på kontoret

Trög värmestyrning

Vattenburen värme kan styras på motsvarande sätt, men det är en trög värmelösning vilket innebär att den reagerar långsammare på justeringar av termostaten så att det knappt är mödan värt att skruva ner temperaturen. Undantaget är när bostaden står tom en längre tid, exempelvis under en helg eller semesterperioden.

Vattenburen värme drar upp byggkostnaderna så att bostäderna blir dyrare för köparen. Genom att välj andra värmelösningar kan du bidra till ett minskat investeringsbehov.

Billigare byggande

Här finns en möjlighet att använda elektrisk uppvärmning även om det finns krav på fjärrvärme. Kombinationen av de två kan utnyttjas effektivt, med fjärrvärme för grunduppvärmning, i synnerhet av varmvatten.

Då kan du använda elektriska elradiatorer för den övriga värmen. På så sätt slipper du att lägga in vattenburen värme på de olika våningarna. Resultatet är en märkbar minskning av byggkostnaderna.

Yrkesmässigt försprång

Det finns inget rätt svar på frågan som vi ställer i rubriken. Tack och lov! Om du inte automatiskt lägger in vattenburen värme i nya projekt, utan väljer att informera dig om andra alternativ så kan det ge dig som rådgivare en fördel i tiden som kommer.

Till exempel händer det mycket inom utvecklingen av solenergi och användning av batterier i större byggnader.

Här kommer behovet av snabba värmelösningar att öka och då är det inte så dumt att känna till hur elektriska värmelösningar kan utnyttjas på ett sätt som är till fördel för både entreprenör, boende och miljö.

Kan elvarme ater rekommenderas i storre kommersiella fastigheter