Planlägger du för tillräcklig flexibilitet i kommersiella fastigheter.jpg

Ytbehov och planlösningar i kommersiella fastigheter ändrar sig i takt med att hyresgäster flyttar in och ut, vilket påverkar uppvärmningsbehovet. Några värmelösningar är dock mindre flexibla än andra.

När du prosjekterar en kommersiell fastighet vet du att det kommer att uppstå behov för att ändra planlösningen under byggnadens livstid. Fastighetsägaren måste anpassa sig efter skiftande behov, framför allt i byggnader med uthyrningslokaler till flera verksamheter.

Ladda ner e-bok: Kan elvärme rekommenderas i större kommersiella fastigheter?

Snabba ändringar

Näringslivet präglas av allt fler ändringar, då nya företag dyker upp i takt med teknisk innovation. Några växer snabbt, medan andra knappt får in foten på marknaden innan grundaren måste ge upp.

Denna dynamik har blivit tydligare de senaste åren och nya byggnader är konstruerade för snabb och effektiv ändring av planlösningen. Det är dock inte alla som uppvisar samma flexibilitet när det gäller värmelösningen.

Vattenburen värme har närmast etablerats som facit på energiekonomisk uppvärmning. Lösningen ger mycket värme i förhållande till energiförbrukningen och samhället stöder flera platser i form av fjärrvärmeanläggningar.

Tung infrastruktur

Nackdelen med vattenburen värme är att den kräver en infrastruktur i byggnaden som är ganska rigid. Då pratar jag om zonindelning för att anpassa uppvärmningen för de olika hyrestagarna.

Om en läkarmottagning övertar lokalerna efter ett företag med öppet kontorslandskap, har den nya hyresgästen behov för flera mindre ytor för konsultationer, provtagning och reception. Det innebär olika temperaturbehov i de olika rummen, vilket är en utmaning med vattenburen värme.

Besvärlig zonstyrning

En lösning är att i utgångspunktet skapa flera små värmezoner, men det är inte lätt att planlägga för alla framtida behov.

Omvänt ger det utmaningar att öppna upp till större ytor. Då hamnar flera zoner i en gemensam yta och de tidigare zonernas temperatursensorer kommer i konflikt med varandra, vilket gör det svårt att få rätt temperatur.

Om lösningen blir att bygga om zonindelningen innebär det fort mycket arbete och stora kostnader.

Yrkesmässig trygghet

Låt oss se på elektrisk uppvärmning som ett alternativ. Här kan du med fackmannamässig trygghet planera för ökad användning av direktverkande elvärme. Orsakerna är flera:

  • Byggkostnaderna blir lägre.
  • Ökad isolering och minskad värmeförlust reducerar uppvärmningsbehovet.
  • Moderna värmeelement med värmestyrning är långt mer effektiva än elementen var förr i tiden.

Fler detaljer hittar du här: Värmelösningar i kommersiella fastigheter och flerbostadshus

Värmestyrning

Om du förbereder för vattenburen värme på bottenplanet kan du planlägga för direktverkande elvärme på de olika våningarna, vilket bjuder på en helt annan flexibilitet när det uppstår behov för att ändra planlösningen.

Det går snabbt att montera en eller flera extra elradiatorer. Moderna elradiatorer av bra kvalitet kan styras via en ensam värmestyrningscentral, och nya zonindelningar kan enkelt programmeras.

Med andra ord innebär ändringar i planlösningen inte lika stora kostnader, samtidigt som de går snabbt att genomföra. I värsta fall måste en elektriker lägga om en kabel.

En mer direkt ekonomisk fördel är täckningen av de faktiska energikostnaderna. En vattenburen värmelösning har normalt en gemensam energikälla för byggnaden, medan elektrisk uppvärmning innebär att varje hyresgäst ansvarar för att betala för sin egen faktiska förbrukning.

Ny energiteknik

Utvecklingen av batteriteknik ger också en fingervisning om vilka slags värmelösningar som får störst effekt. Priserna på batterier sjunker hela tiden och gör det mer prisvärt att producera solenergi som lagras lokalt i byggnaden.

Sådan energi måste användas lokalt och då är elradiatorer det mest effektiva sättet att omvandla denna energi till värme.

Läs mer i den här artikeln av Stanford-professor Tony Seba.

Min poäng är att det inte finns något facitsvar på den mest flexibla värmelösningen och att det finns stora vinster att göra genom att överväga andra alternativ än det som så många är vana vid.

Kan elvarme ater rekommenderas i storre kommersiella fastigheter