Reglera temperaturen 5 grader med olika värmelösningar.jpg

Värmestyrning är en nödvändighet för försvarbar energiekonomi. Alla värmelösningar är däremot inte lika väl lämpade för att styra temperaturen i takt med användning och säsongsvariationer.

Det är spännande att syna vattenburen värme i sömmarna eftersom direktverkande elvärme stadigt blir alltmer mer energieffektiv som följd av bättre isolerade fastigheter. Låt oss ta utgångspunkt i samma rum i samma fastighet och utrusta det med två olika värmelösningar: vattenburen värme och elradiatorer.

Ladda ner e-bok: Kan el-värme åter rekommenderas?

Långsam värme

På natten sänks temperaturen normalt för att spara energi. När ytan sedan ska värmas upp kan vi mäta de två värmelösningarnas effektivitet genom att ställa frågan: Hur mycket långsammare går denna process med vattenburen värme kontra elradiatorer?

Ska man värma upp en stor yta är vattenburen värme väl lämpad för uppgiften, medan denna värmelösning ger ett sämre resultat om det finns behov för att värma upp ett separat kontor eller mötesrum.

Med elradiatorer går det relativt fort att värma upp mötesrummet några grader extra. Vattenburen värme är långsammare och det är svårt att avbryta uppvärmningsprocessen när temperaturen närmar sig målet.

Tar tid

Jag skriver inte detta för att ålägga vattenburna värmelösningar egenskaper som de inte har. Det är bara så fysiken fungerar – det tar tid att värma upp vatten och att distribuera vätskan i värmeslingorna. Långsamheten ger en eftersläpning som är svår att reglera.

Du känner säkert igen fenomenet. I synnerhet under övergångsperioden mellan kallare och varmare säsonger så blir det snabbt lite för hög temperatur inomhus under några dagar, innan systemet har ställt in sig.

Med elradiatorer kan man höja effekten efter behov. Med vattenburen värme kopplad till en fjärrvärmeanläggning måste man förhålla sig till temperaturen i det levererade vattnet, som normalt håller mellan 40 och 60 grader.

Med andra ord kan man inte få mer värme i en radiator, utan enbart begränsa uppvärmningen till maximal nivå. Vill man ha mer värme är lösningen att installera större radiatorer med större yta.

Fjärrvärme

Om man projekterar en fastighet som är ålagd att anslutas till fjärrvärme är man ändå inte helt utlämnad till denna enda värmekälla. Vattenburen värme kan vara en grundläggande källa, medan man reglerar temperaturtopparna med elradiatorer.

Då får man en bra grundvärme och samtidigt möjlighet att snabbt styra temperaturen under dygnet och säsongsvariationerna.

Flexibilitet

Under sin livslängd har en kommersiell fastighet många olika hyrestagare med olika ytbehov. Vattenburen värme innebär en fast infrastruktur, som är omfattande och kostsam att ändra på. Med andra ord förlorar man en byggnadsmässig flexibilitet när det gäller att upprätta värmezoner mellan och internt hos hyrestagarna.

I teorin kan värmelösningen delas upp i mindre och större zoner i takt med användarnas behov. I praktiken är det en utmaning, i synnerhet om det handlar om luft-vattenvärmepumpar. På grund av deras storlek måste anläggningen ha en viss genomströmning för att fungera som den ska. Man kan inte bara dela upp systemet i mindre slingor – det måste ha en viss volym att arbeta med.

Kombilösning

Kort sagt måste man värdera behovet i fastigheterna man hållar på att projektera. Med stora ytor fungerar vattenburen värme, men det tar tid att trimma in systemet vid årstidsväxling. Dessutom är det en krävande och kostsam uppgift att göra ändringar i värmezonerna.

Elradiatorer reagerar snabbt och är därmed enkla att styra. De har blivit långt mer energieffektiva och ger god energiekonomi. Dessutom fungerar de väl i samspel med vattenburen värme.

Här hittar du mer inspiration till att tänka nytt:

Kan elvarme ater rekommenderas i storre kommersiella fastigheter