Kommer du i håg alla detaljer

Driftkostnader, ombyggnad, komfort, värmestyrning, framtida energikällor. Det finns många saker en rådgivare kan glömma under utvecklingen av ett projekt. Här följer en kom-ihåg-lista.

De reella kvaliteterna i en fastighet visar sig först när byggnaden står färdig och fastighetsägare och hyresgäster har gjort sig användarerfarenheter över några månader. Vi har samlat några moment som kan göra erfarenheterna bättre – om man kommer ihåg dem.

1. Möjligheten att använda elektrisk uppvärmning.

Direktverkande elvärme för uppvärmning av lokalerna är mer energiekonomisk än många tror och kan reducera både byggkostnaderna och budgeten för drift och underhåll.

2. Minskat värmebehov

Ökade krav på isolering och täthet minskar uppvärmningsbehovet. Framför allt i större flerbostadshus kan det finns behov för lite extra effekt för att reglera komforttemperaturen. Vattenburen värme kan bli som att skjuta mygg med kanon, dvs. ganska överdrivet. Värmeelement gör jobbet lika effektivt.

3. Framtida ändringsbehov

En hyresgäst behöver ofta ändra arealen eller användningen därav. Det innebär omläggning av värmezoner. Med vattenburen värme kan det medföra kostbara ändringar i infrastrukturen för att få rätt temperatur i de nya rummen.

Orsaken är att fastighetsägaren måste använda både personal, material och tid för att flytta på eller komplettera med nya element. Med värmeelement går det mycket enklare, snabbare och billigare att flytta eller ändra antalet värmekällor.

4. Fastighetsskötarens behov

Den som ansvarar för byggnadens drift uppskattar praktiska driftrutiner. Fastighetsskötaren har inga problem med att byta ut ett förstört element, men kan lite eller inget om värmeslingor som inte fungerar.

5. Användarnas behov – omställningstid på anläggningen

Vattenburen värme är en så kallad långsam värmekälla som tar tid på sig att reglera temperaturen upp och ner. Det gäller både vid nattsänkning och mer detaljerad styrning av mötesrum och cellkontor.

I synnerhet under vår och höst med kalla nätter och varma dagar kan användarna uppleva detta som obehagligt, med en arbetsplats som är för kall eller varm. Elvärme har inte detta eftersläp på temperaturändringarna i samma omfattning som vattenburen värme.

6. Enskilda individers behov

På en arbetsplats med cellkontor uppstår det behov av detaljerad reglering av temperaturen. Några vill ha det varmare än andra. Det kräver detaljerade värmezoner, vilket är enklare och billigare med värmeelement på varje kontor.

Om flera medarbetare turas om att dela kontor, exempelvis vid skiftarbete, kommer det att vara olika komfortnivåer. Detta kräver också en snabb värmelösning som reagerar omedelbart när värmestyrningen ger termostaten nya data.

7. Värmestyrning

Själva lösningen för värmestyrningen utelämnas ofta helt under projekteringsfasen. Under 2018 kommer det att komma krav på att värmeelement ska vara förberedda för styrning. Här kan du ta en genväg och överlåta till installatören att lägga en enkel stickkontaktslösning med av- och på-funktion i tillvalspaketet till bostadsköparen.

Du kan med fördel välja långt mer avancerade och användarvänliga lösningar som är mer i takt med tiden – utan att det får byggkostnaderna att skjuta i höjden.

8. Estetiken

Det är enkelt att glömma hur tekniska lösningar ser ut på en arbetsplats eller i en lägenhet. Du kan ha projekterat kvalitetslägenheter med kök för en halv miljon kronor, men tänker kanske inte på hur värmelösningen ser ut.

En förhållandevis kraftig radiator har inte alltid samma estetik som ett mindre värmeelement med glasfront. Det finns alternativa värmelösningar med snygg design som samtidigt erbjuder energiekonomi.

9. Alternativa energikällor med batteribanker

Alternativa energikällor som sol- och vindkraft kan integreras i byggnaden. I synnerhet solpaneler levereras i mer och mindre standardiserade paket från elbolagen. Panelerna kan producera rikligt med energi till både direkt förbrukning, laddning av batterier för senare användning och försäljning till elnätet.

Batterier för lagring av el har redan god kapacitet och priset per kWh faller i takt med utvecklingen av batterierna till elbilar. Egenproducerad el är väl lämpad för uppvärmning med värmeelement under tider på året då det inte krävs så mycket tilläggsvärme. Elbilstillverkaren Tesla är en av aktörerna som tjänar på detta.

Kan elvarme ater rekommenderas i storre kommersiella fastigheter

Denna artikel publicerades första gången 27.9.2017, men har sedan uppdaterats och reviderats.