Myter om etablerade värmelösningar.jpg

Direktverkande elvärme, exempelvis elradiatorer, är dyrt. Vattenburen värme är praktiskt taget gratis. Byggbranschen kämpar med en del etablerade myter om vilka som är de mest lönsamma värmelösningarna.

När vi ska etablera en bra värmelösning i en kommersiell fastighet eller ett större flerbostadshus, ser vi efter egenskaper som ekonomi och möjligheter till modifieringar och anpassningar efter användarnas behov.

Här har det utvecklats några myter om vilken som är den bästa lösningen, även om förutsättningar och egenskaper har förändrats över tid.

Därför anser jag att det är nödvändigt att diskutera de egenskaper som förknippas med vattenburen värme och jämföra med elektrisk uppvärmning.

Ladda ner e-bok: Kan elvärme rekommenderas i större kommersiella fastigheter?

Billigt

Vattenburen värme uppfattas som en prisvärd lösning. Det stämmer när det gäller de rena energikostnaderna. När energikällan är på plats – oavsett om det gäller bergvärme, fjärrvärme eller el – så är driftkostnaden rimlig.

Men lösningarna för både uppvärmning, cirkulation och infrastruktur för distribution av vattnet innebär en solid investering. Dessutom måste man räkna med kostnader för service och underhåll.

Elradiatorer med värmestyrning är rimliga i pris och enkla att montera. I en modern byggnad med bra isolering krävs det inte mycket energi för att hålla på värmen, i synnerhet inte om man har installerat balanserad ventilation med värmeåtervinning.

Miljövänligt

Vatten som cirkulerar ger effektiv värme, samtidigt som en fjärrvärmeanläggning ger mycket energi till många.

Å andra sidan kräver vattenburen värme mycket material vid etableringen så man kan ifrågasätta de totala miljökostnaderna.

Energiekonomiskt

Fördelen med en vattenburen anläggning är att värmekällan kan bytas i takt med den billigaste energin. Alternativen är el, bergvärme eller fjärrvärme.

Fastighetsägare tenderar att behålla den ursprungliga källan. Även om det skulle vara en miljövänlig åtgärd att byta från el till jordvärme, uppfattas det som för dyrt.

Komfortabelt

Vattenburen golvvärme i en bostad bjuder på hög komfort, då de boende känner värmen från golvet. Värmestyrningen är svårare eftersom vatten är ett trögt medium och det tar tid att reglera temperaturen upp och ner.

En stor del av året har vi stora variationer i temperaturen under dygnets gång och då upplevs ofta rummet som för kallt eller för varmt.

Elradiatorer kopplade till en smart värmestyrning reagerar snabbt på växlande temperaturförhållanden och ger god komfort genom hela säsongen.

Flexibelt

Som jag nämnde tidigare är vattenburen värme flexibel genom att man kan byta ut värmekällan.

Byggnadsmässigt är dock denna värmelösning mindre flexibel när planlösningen måste ändras, i synnerhet i kommersiella fastigheter som får nya hyresgäster med nya behov då det är kostsamt att bygga om zonindelningen för vattenburen värme.

Genom att värma upp med elradiatorer blir det en mycket enklare uppgift att ändra zonindelningen. När nya väggar sätts upp kan man installera fler elradiatorer eller flytta på dem och omprogrammera zonerna.

Kostnaderna handlar eventuellt om några timmars hjälp från elektriker.

Fortfarande bäst

Under många år har vattenburen värme uppfattats som den bästa lösningen, oavsett om det gäller bostadshus eller kommersiella fastigheter. Högre krav på isolering och lägre värmeläckage leder till att vattenburen värme visar sig onödig, både med tanke på energikrav och en alltför matig värmelösning.

I kommersiella fastigheter kan elradiatorer med smart värmestyrning vara en bättre lösning. Vattenburen golvvärme på grundplanet ger en bas, medan man kan styra värmen effektivt med hjälp av elradiatorer på de olika våningarna.

I nya bostäder kan vattenburen värme i kombination med balanserad ventilation med värmeåtervinning vara i mesta laget. Elradiatorer är tillräckligt, framför allt för att man i högre grad kan reglera installerad värme efter behovet.

Gå igenom ditt projekt och konsultera med experter på området.
Du kan ju börja planeringen med att ladda ner den här guiden:

Kan elvarme ater rekommenderas i storre kommersiella fastigheter