Värmestyrning för en effektiv arbetsdag på kontoret.jpg

Individuell justering av temperaturen i cellkontor kräver snabba värmelösningar.

Vi har väl alla upplevt hur för varma eller kalla lokaler försämrar arbetsförmågan.

I öppna kontorslandskap är man beroende av hyresvärdens värmestyrning och kompromisser med kollegorna. I cellkontor finns det däremot större möjligheter att reglera temperaturen efter den enskildes behov.

Snabb och långsam värme

När du ska projektera ett nybygge eller renoveringsprojekt kan det därför vara smart att undersöka styrningsegenskaperna för olika värmelösningar. Här nämner vi ofta två kategorier: Långsamma och snabba lösningar.

Vattenburen värme är långsam eftersom det tar tid att höja och sänka temperaturen på vattnet i värmeslingorna.

Direktverkande elvärme är snabb eftersom värmeelement tar kort tid på sig att reglera lufttemperaturen upp och ner.

Zonstyrning

En lokal med cellkontor innebär många och små värmezoner. Här är det kostbart att etablera vattenburen värme med möjlighet att reglera temperaturen i varje kontor.

Frågan är väl om det är kostnadsmässigt försvarbart med en uppdelning när zonerna blir för många. Dessutom gör lösningens tröghet att det tar tid att reglera in komforttemperaturen. Resultatet kan bli att ingen blir nöjd med innetemperaturen på arbetsplatsen.

Vi kan argumentera för att värmeelement är det enda som fungerar i praktiken. De är enkla att hantera för den enskilda användaren och användarna har en reell möjlighet att få önskad temperatur. På så sätt skapas det förutsättningar för en maximalt effektiv och produktiv arbetsdag.

Flexibilitet

Du får ändå inte glömma den totala värmestyrningen av lokalerna. Grundvärmen kommer ju att finnas där, medan den enskilda medarbetaren styr komforttemperaturen i sin egen zon. Om friheten blir för stor kan det försvaga energieffektiviteten.

Därför ska medarbetarna bara ha möjlighet att styra temperaturen inom en min- och maxnivå. När kontoret är stängt ska det vara byggnadens värmestyrning som styr.

För att få till en sådan flexibilitet lär du troligtvis dra slutsatsen att värmeelement är det mest praktiska och energi- och kostnadseffektiva. Inte minst för att värmelösningen måste vara snabb för att kunna reagera på mängden regleringar som görs under en arbetsdag.

Kan elvarme ater rekommenderas i storre kommersiella fastigheter