När man ska projektera en kommersiell fastighet i dag är det en bra idé att överväga alternativa lösningar. Anledningen till det ligger i byggstandarden och ventilation med värmeåtervinning.