Värmelösning i kombination med balanserad ventilation.jpg

När man ska projektera en kommersiell fastighet i dag är det en bra idé att överväga alternativa lösningar. Anledningen till det ligger i byggstandarden och ventilation med värmeåtervinning.

Under flera år har de allra flesta kommersiella fastigheter utrustats med vattenburna anläggningar för uppvärmning av lokalerna. Det uppfattas som miljövänligt och förknippas med låga energikostnader.

Reducerade uppvärmningsbehov i nya fastigheter leder till att det inte finns något som hindrar att man undersöker egenskaperna hos andra värmelösningar.

Hämta vår e-guide: Kan elvärme åter rekommenderas?

Lägre behov

Utvecklingen har gått från relativt spartansk isolering och avsevärt uppvärmningsbehov till dagens lågenergifastigheter, som är praktiskt taget lufttäta och reagerar mycket mindre på temperaturväxlingar.

Det är ju en av anledningerna till att lokalerna nu är försedda med balanserad ventilation med värmeåtergivning. Inomhusklimatet blir ganska dåligt utan sådant bidrag till luftcirkulation.

Nyckeln till det faktiska uppvärmningsbehovet ligger också dold i ventilationsanläggningen. Med värmeåtervinning och bra isolering krävs det ingen större effekt för att ge tillräckligt hög temperatur i lokalerna.

För varmt

Trots denna utveckling har man fortsatt installera vattenburen värme i nya fastigheter. Min erfarenhet är att användarna ofta tycker att det blir för mycket. I synnerhet i mindre kontor eller mötesrum kan det tidvis bli för varmt.

Om zonstyrningen omfattar ett begränsat antal områden kan den bjuda på sådana praktiska utmaningar. Under sin livstid genomgår en fastighet många förändringar i takt med olika hyrestagares behov. Uppförande av små mötesrum kan ge för kraftig uppvärmning, vilket riskerar att skapa en mindre effektiv arbetsmiljö.

Läs också: Så projekterar du värmestyrning

Lägre investering

På flera platser har man byggt ut en gemensam infrastruktur från en fjärrvärmeanläggning så att det är upplagt för vattenburen värme. Det kan också finnas en konkret anslutningsplikt. Då är din uppdragsgivare bunden till kostnader som gör det ekonomiskt oförsvarligt att inte använda anläggningen.

Däremot kan det vara en bra idé att begränsa utbyggnaden av den vattenburna värmen i fastigheten till att enbart omfatta bottenvåningen. På så sätt minskas byggkostnaden.

Högre upp i fastigheten kan du överväga att installera elvärme. Moderna elradiatorer med bra elektroniska termostater, ihopkopplade i ett system för zonstyrning, är en energi- och driftekonomisk lösning.

Snabb styrning

Energiekonomin handlar om en mer finmaskig zonstyrning. Elradiatorer säkerställer uppvärmning på rätt plats och rätt tider. Radiatorerna är inställda på en angiven nivå och tillsammans med värmeåtervinningen i ventilationsanläggningen ger de en grundvärme.

Värmestyrningen av elradiatorn säkrar önskad temperatur på önskade tider. Man kan koppla uppvärmningen i ett mötesrum till bokningskalendern så att elradiatorn/elradiatorerna får upp värmen till mötets början.

På så sätt använder hyresgästen inte mer energi än nödvändigt.

TCO

Driftekonomiskt kräver själva värmelösningen lite översyn. Det handlar mest om att byta ut en elradiator eller en termostat för några hundralappar lite då och då, och överlappar lite med energiekonomin eftersom hyrestagarna själva betalar för sin faktiska energiförbrukning.

Anskaffning av elradiatorer är inte en kostbar affär och de totala kostnaderna (TCO) kan därför betraktas som rimliga.

Vi vet att en vattenburen lösning jämförelsevis kräver en relativt stor grundläggande investering. Dessutom måste man serva och underhålla systemet för att bevara effektiviteten. Värmestyrningen fungerar i praktiken lika bra som en elektrisk variant, men vattenburen värme är en så kallad trög värmelösning och kräver mer tid och energi på att reglera temperaturen upp och ner.

Omläggning av värmezoner i samband med ombyggnationer, utbyggnader och andra ändringar av ytorna är en omfattande och kostbar affär.

Nu är det ju upp till dig att göra de rent fackliga överväganden i de konkreta projekten. Mitt syfte är att bidra med inspiration till att tänka i lite nya banor.

Kan elvarme ater rekommenderas i storre kommersiella fastigheter