Värme i kommersiella fastigheter och flerbostadshus - Det här bör du veta om

Håll ögonen öppna efter alternativa värmelösningar som kan ge projektet både ekonomiska och energieffektiva fördelar – och mer komfort för de som ska jobba eller bo där.

Vid projektering av värmelösningar i kommersiella fastigheter och flerbostadshus väljer många automatiskt vattenburen värme. När det faktiskt är möjligt att välja mellan olika värmelösningar kan vi se på de principiella skillnaderna i totalkostnaderna mellan vattenburen värme och direktverkande elvärme.

Livscykelkostnad

Vattenburna lösningar kräver en egen infrastruktur i form av värmekälla, cirkulationspump och distributionsrör till element och/eller golvvärme.

Dessutom tillkommer underhåll och förbättringar. Vid ändrad rumsuppdelning eller tillbyggnad krävs det extra material,  hantverkare och tid för att ändra på värmezoner.

Jämförelsevis är det ett mindre arbete att sätta upp värmeelement. Och driftkostnaderna är praktiskt taget obefintliga. Utgifterna för underhåll handlar om att byta en termostat eller ett trasigt element. Värmezonerna ändras genom att man flyttar på eller köper fler element och omprogrammerar värmestyrningen.

Om du räknar på det märker du snabbt att livscykelkostnaderna är mycket lägre för direktverkande elvärme.

Värmestyrning

Värmestyrning är avgörande för energieffektivitet. Principen är densamma för både elvärme och vattenburen värme, med reglering av olika temperatur i olika zoner på olika tider av dygnet. Bra styrningslösningar kan vara kopplade mot möteskalendern så att mötesrum värms upp en kort stund innan de ska användas. Det fungerar bäst med värmeelement, som reagerar fort och värmer upp rummet snabbt. Vatten är ett långsamt medium och kräver uppvärmning längre tid i förväg.

Här är vi inne på en viktig poäng för de som använder byggnaden: Komfort.

Trögheten hos vattenburen värme ger längre regleringstid. Det har du kanske märkt själv under årets  höst och vår, med kalla morgnar och högre dagstemperatur. Värmeelement under fönstren anpassar rumstemperaturen förhållandevis omedelbart efter förändringar i utetemperaturen. Vattenburen värme kräver mer tid, vilket leder till perioder med antingen för kalla eller för varma lokaler.

Flexibilitet

I dagsläget är det inte så vanligt med egna cellkontor. Det handlar mer om öppna kontorslandskap. Vilket behov finns det då för att dela in i värmezoner?

Det kommer oavsett att finnas olika zoner mellan hyresgästerna i byggnaden som har olika arealbehov. Enheterna ändras ofta och då är värmeelement enklare än värmeslingor när zonerna ska justeras.

Elvärme ger en flexibel kostnadsfördelning. Det handlar om vilken elmätare som hyresägaren väljer att koppla värmeelementen till. Uppvärmningen kan ingå i hyran för en hyrestagare i en kommersiell fastighet. De boende i ett flerbostadshus kan ha gemensam grundvärme genom ventilationen, men betalar separat för det lilla extra som krävs för komfortvärme.

Se på alternativen

Jag hävdar inte att direktverkande elvärme löser alla energiutmaningar i kommersiella fastigheter och större flerbostadshus. Syftet är att visa alternativ till de etablerade lösningarna – värmelösningar som kan ge projektet ekonomiska och energieffektiva fördelar.

Kan elvarme ater rekommenderas i storre kommersiella fastigheter

Denna artikel publicerades första gången 5.9.2017, men har sedan uppdaterats och reviderats.